Спираловидни динамики

Спирала

Какво са Спираловидни Динамики?

Еволюцията е създала разнообразни стратегии на живот и методи на управление. Спираловидните Динамики изследват различните лидерски стилове и извеждат общите вярвания, ценности и стратегии за справяне със средата. Тази комбинация от вярвания, ценности и стратегии се организира в системи, наречени МЕМИ. Всяка МЕМА създава съответен лидерски стил и носи собствени динамики и предизвикателства.

В исторически план МЕМИТЕ стартират своето формиране още с появата на съзнанието. Те са естественият софтуер на ума и са общо осем на брой:

  • БЕЖАВА;
  • ЛИЛАВА;
  • ЧЕРВЕНА;
  • СИНЯ;
  • ОРАНЖЕВА;
  • ЗЕЛЕНА;
  • ЖЪЛТА;
  • ТЮРКОАЗ.

БЕЖАВАТА е свързана с първата когнитивна революция у човечеството и наченките на човешки способности, и вече не съществува. Останалите седем имат своето отражение и сега, и са стилове, чрез които се управлява днешния корпоративен, научен, политически и религиозен живот.

Водещата за човека МЕМА определя различните стилове на вземане на решения, както и мотивите, стоящи в основата им.  Представител на ЧЕРВЕНАТА МЕМА например, действа, за да удовлетвори собствените си моментни желания, докато такъв на ЗЕЛЕНАТА би потърсил ползата за всеки един член на колектива.

МЕМИТЕ определят и стила на възприемане на информация и учене на всеки човек. Например, представителите на СИНЯТА учат чрез ясно изразени правила, докато тези на ОРАНЖЕВАТА – чрез метода на проба-грешка. Съответно, поднасянето на информация трябва да е различно за всяка и познаването на кое ниво от Спиралата се намира един служител, е от ключова полза при създаване и извършване на ефективни обучения и тренинги в организациите.

Защо Спираловидни Динамики?

Освен познание за нашия собствен стил, Спираловидните Динамики са и прецизна система за анализ и управление на потенциала на другите хора.

Вижте още: Геном на Лидера с Когнитивни меметики и НЛП

За какво да ползвате Спираловидни Динамики?

Анализът чрез Спираловидни Динамики ще Ви покаже критериите за трансформация на всеки Ваш служител, нивото му/й на отвореност към промяна, както и необходимите стъпки за нейното осъществяване.

Това е най-съвременния и точен инструмент за организация на дейности и екипи, спрямо наличния ресурс от мениджъри и служители, както и метод за подбор на бъдещи кадри, съобразен със спецификата и нуждите на Вашата компания.

Инструкции

За всеки въпрос, изберете твърдението, което в най-голяма степен се отнася до вас.

1.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
2.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
3.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
4.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
5.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
6.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.
7.Изберете твърдението, с което сте съгласни в най-голяма степен.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.