Предстои Ви организация на вътрешнофирмено обучение или тиймбилдинг:

Развитие на продажбени умения

Екипен коучинг

Мениджмънт с коучинг умения

Управление на процеси и задачи

Управление на времето

Управление на емоции и емоционална интелигентност

Управление на комуникацията

Развитие на лидерство

Развитие на мениджърски умения

Развитие на лична ефективност

Развитие на лична ефикасност

Предстои Ви работа по корпоративен проект свързан с:

Внедряване на нов организационен дизайн?

Управление на процеси?

Внедряване на ERP, CRM  или друг софтуер и се нуждаете от проверка на процесите?

Избор и създаване на мениджърски състав или борд на директори?

Управление на промени в следствие на корпоративни реорганизации?

Управление на екипност в следствие на сливания?

Управление на промени следствие внедряване на корпоративна култура?

Развитие и обучение на мениджърски състави следствие бързо организационно разрастване?

Оценка адекватността на способностите?

Кариерно развитие и оценка адекватността на настоящите компетенции спрямо нови организационни политики?

Повишаване ангажираността на служители?

Психично здраве на работното място?

Задържане на ключови кадри или връщане в офиса?

Решаване на вътрешно екипни и крос-функционални конфликти ?

Повишавана удовлетвореността на служителите?

Развитие на емоционалната интелигентност?

Създаване на комуникационна политика?

Свържете се с нас за безплатна консултация

 

“Светът се движи бързо и организациите трябва да се променят, за да отключат пълния си потенциал.”

Лора Арнаудова

С нашия богат опит в корпоративните трансформации сме доказали, че всяка компания може да постигне изключителни резултати, когато ни избере за партньор.

В НЛП България предлагаме програми за планиране и управление на промените, с основен фокус в имплементацията, повишаването на способностите и постигане на желаните ръстове във всички сфери на организацията. Доказаният ни подход включва всички необходими методи и намеси за ограничаване на турбуленциите, свързани с промените и постигане на обективни и измерими резултати.

Ние подпомагаме клиентите си да открият потенциала си за трансформация, чрез специално създадени методи за анализ, базиран на факти, специфични за пазара на всяка организация. След което изграждаме процес от необходимите намеси, за устойчиво постигане на дългосрочните цели. Комбинираме активности, насочени към подобряване на организационното здраве с увеличаване на потенциала на служителите, за да създадем стабилна промяна и в мисленето, и в действията на всички участници в процеса.

Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните нужди на Вашата организация.

Как се прилага коучинг програма на практика в компания и колко време отнема?

Клиентите за нашите проекти:

В нашата бързо променяща се и развиваща се бизнес среда, най-успешните организации са онези, които прилагат нови процеси и ефективни начини за оценка, развитие и задържане на своя човешки капитал, и по този начин си гарантират иновации и растеж.

Стратегията на Човешките ресурси в компанията изпълнява повече задължения, отколкото просто да се справя със запълване на позициите или да обработва ведомости за заплати. Ключова роля на ЧР стратегията в компанията е разработването на дейности насочени изцяло към служителите.

НЛП България е Ваш партньор в успешното прилагане на Вашите стратегии. Заедно ще придвижим желаните промени към успех.

Имаме изградена и доказана методология за повишаване на Вашето представянае!

Как се промениха запитванията за коучинг програми след пандемията?

Релевантни статии:

Нашите клиенти и партньори

Галерия

Тийм билдинг

Изграждането на добър екип е важна част от управлението на всяка компания и може да създаде мотивиран, кооперативен, съпричастен персонал, който има висока ефективност, за сметка на враждебната, непродуктивна работна среда в недобрите екипи. Тийм билдинг  активностите помагат на хората да се чувстват мотивирани и да повишават чувството си на удовлетвореност, тъй като се оказват неразделна част от функционираща група.

Вижте повече

Тийм билдингът също така помага на организацията да постигне резултатите и целите си по-бързо, тъй като група от хора с единно мислене и различни качества работят заедно върху обща цел.

Да участвате в програми за тийм билдинг чрез НЛП техники ще ви помогне да откриете работещи решения за подобряване на ефективността на вашия екип, както и да ускорите растежа на вашата компания.

Имате ли нужда от тийм билдинг

Тийм билдинг 1
Тийм билдинг – важна част от управлението на всяка компания

Хората в повечето компании работят заедно по цял ден, но не много от тях наистина знаят значението на думата „екип“. Освен това, не много мениджъри или шефове разбират как да разработят качествен тийм билдинг и да създадат ефективен, уверен, истински екип. Тийм билдинг активностите целят да се постигне повече от това хората да работят в един офис.

Целта на всеки тийм билдинг е да създаде у членовете усещането, че са част от едно цяло, което е по-важно и е по-голямо от самите тях. Добрият тийм билдинг ще научи всички да разбират задачата на своето работно място и как да постигнат общата цел чрез усилията на всекиго, работещи в унисон, буквално като добре смазана машина. В тийм билдинг активностите всеки има своята роля и нито една роля не е маловажна, защото без нея машината няма да работи.

Какво не е тийм билдингът

Тийм билдингът не е нещо като екипни развлекателни дейности. Това не е организиране на групов пикник или друг вид активност просто за забавление. Упражненията за тийм билдинг имат за цел да покажат на всеки човек, че е част от по-голямо цяло. Добре проведеният тийм билдинг ще осигури индивидуално развитие и по-добра комуникация в цялата група, ще насърчи по-добри лидерски умения и ще помогне на групата да разбере как да планира стратегия и да я прилага така, че да постига общата си цел. Именно това са нещата, които отличават истинската работа в екип от факта, че всички работят в една и съща сграда или организация.

Ако искате вашите тийм билдинг дейности наистина да постигнат нещо, а добрите чувства в края на деня да останат трайни и да се прехвърлят на работното място, тогава трябва да интегрирате тийм билдинга в работата в реалния живот. За целта при всяка активност при тийм билдинг се обяснява на хората каква реална работна задача имитира следващото упражнение. Освен това се прави разбивка на това как е минало упражнението и как наученото от тийм билдинга може да се приложи в реална работна задача. В тийм билдинга отговаряме на въпроси като „постигнахте ли целта?“, „кои стратегии работеха най-добре?“, „какво не се получи?“.

В тийм билдинг дейностите се цели групата да разбере, че изграждането на екип е жизненоважно за мисията. Ако в края на деня това се е случило, ако вашите служители са стигнали до разбирането какво означава наистина да работят заедно  по обща задача и защо това е важно, тогава тийм билдингът е бил успешен .

Как мениджърът може да провали тийм билдинга

Тийм билдинг 2
Тийм билдинг за ефективен екип

Голяма част от служителите не понасят идеите за тийм билдинг, а други се радват, че поредният тийм билдинг е добър повод да се измъкнат от офисната среда. Но най-неприятно е, когато си помислят, че тийм билдингът е глупаво нещо, което просто трябва да мине, не го приемат насериозно или не разбират какво трябва да им донесе. Причината за такова поведение често идва от мениджъра, който не може да осъзнае, че всеки тийм билдинг има две съществени части.

Първо, при тийм билдинг мениджърът трябва да успее да накара хората си да осъзнаят цялостното усещане за това да си част от екип.  Второ, трябва да ги накара да работят заедно, за да изпълнят конкретна задача или цел. Това означава, че ако мениджърът не поведе своя екип в „битка“ с фокусиран план за действие, така че всеки да знае целта си и да има възможностите да я постигне, то този екип и тийм билдинг ще се провали.

Прилагане на НЛП към тийм билдинг

НЛП е мощен подход за изясняване и програмиране на връзката между психиката,

езика и последващото поведение. Това е особено ефективен инструмент за управление на хора, тъй като цялостното разбиране на тази връзка е първата стъпка към моделиране на най-ефективните комуникационни стратегии. С по-прости думи, НЛП техниките помагат на хората комуникират по-добре, което е ключово умение във всеки тийм билдинг.

В НПЛ тийм билдинг е важно да се разбере, че комуникацията е многоизмерна. Такъв тийм билдинг не включва само говорене. Вместо това във всеки НЛП тийм билдинг се работи върху комбинация от активно слушане, фокусирано разбиране на това, което е казала отсрещната страна, и правилно предаване на собствените мисли след това.

Прилагането на методите на НЛП в тийм билдинг помага на хората да обмислят и да се споразумеят за обща цел, на която всички ще бъдат изцяло отдадени. По време на такъв тийм билдинг те се научават как да отстояват идеите си, но също така да имат открито съзнание за други предложения, които може и да не отговарят на техния вкус. Това помага на екипа и всеки индивид да растат. По-доброто познаване на останалите членове на екипа, което са постига чрез НЛП тийм билдинг, води също така до повишаване на доверието и по-доброто сработване между служителите.

Тийм билдинг 3
Прилагане на НЛП към тийм билдинг

Освен това НЛП тийм билдинг помага на хората да общуват ефективно и да установят връзка помежду си. Това разбирателство се засилва с времето и в резултат на такъв тийм билдинг сътрудничеството между членовете на екипа се увеличава.

И не на последно място, НЛП разполага със специални техники за поддържане на мотивацията, която е изключително важна при всяка екипна работа и тийм билдинг. Сблъскването с различни мнения и методи на работа в един екип може лесно да демотивира някои от служителите и да провали постигането на целта. Един НЛП тийм билдинг може да осигури техники за поддържане на мотивацията, които несъмнено са от полза в работния процес.

Имате ли нужда от тийм билдинг

Какво не е тийм билдингът

Как мениджърът може да провали тийм билдинга

Прилагане на НЛП към тийм билдинг