“Светът се движи бързо и организациите трябва да се променят, за да отключат пълния си потенциал.”

Лора Арнаудова

С нашия богат опит в корпоративните трансформации сме доказали, че всяка компания може да постигне изключителни резултати, когато ни избере за партньор.

В НЛП България предлагаме програми за планиране и управление на промените, с основен фокус в имплементацията, повишаването на способностите и постигане на желаните ръстове във всички сфери на организацията. Доказаният ни подход включва всички необходими методи и намеси за ограничаване на турбуленциите, свързани с промените и постигане на обективни и измерими резултати.

Ние подпомагаме клиентите си да открият потенциала си за трансформация, чрез специално създадени методи за анализ, базиран на факти, специфични за пазара на всяка организация. След което изграждаме процес от необходимите намеси, за устойчиво постигане на дългосрочните цели. Комбинираме активности, насочени към подобряване на организационното здраве с увеличаване на потенциала на служителите, за да създадем стабилна промяна и в мисленето, и в действията на всички участници в процеса.

Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните нужди на Вашата организация.

Клиентите за нашите проекти:

В нашата бързо променяща се и развиваща се бизнес среда, най-успешните организации са онези, които прилагат нови процеси и ефективни начини за оценка, развитие и задържане на своя човешки капитал, и по този начин си гарантират иновации и растеж.

Стратегията на Човешките ресурси в компанията изпълнява повече задължения, отколкото просто да се справя със запълване на позициите или да обработва ведомости за заплати. Ключова роля на ЧР стратегията в компанията е разработването на дейности насочени изцяло към служителите.

НЛП България е Ваш партньор в успешното прилагане на Вашите стратегии. Заедно ще придвижим желаните промени към успех.

Предстои Ви работа по корпоративен проект свързан с:

Внедряване на нов организационен дизайн?

Управление на процеси?

Внедряване на ERP, CRM  или друг софтуер и се нуждаете от проверка на процесите?

Избор и създаване на мениджърски състав или борд на директори?

Управление на промени в следствие на корпоративни реорганизации?

Управление на екипност в следствие на сливания?

Управление на промени следствие внедряване на корпоративна култура?

Развитие и обучение на мениджърски състави следствие бързо организационно разрастване?

Оценка адекватността на способностите?

Кариерно развитие и оценка адекватността на настоящите компетенции спрямо нови организационни политики?

Повишаване ангажираността на служители?

Психично здраве на работното място?

Задържане на ключови кадри или връщане в офиса?

Решаване на вътрешно екипни и крос-функционални конфликти ?

Повишавана удовлетвореността на служителите?

Развитие на емоционалната интелигентност?

Създаване на комуникационна политика?

Предстои Ви организация на вътрешнофирмено обучение или тиймбилдинг:

Развитие на продажбени умения

Екипен коучинг

Мениджмънт с коучинг умения

Управление на процеси и задачи

Управление на времето

Управление на емоции и емоционална интелигентност

Управление на комуникацията

Развитие на лидерство

Развитие на мениджърски умения

Свържете се с нас за безплатна консултация.

 

Имаме изградена и доказана методология за повишаване на Вашето представянае!

Нашите клиенти и партньори