clock Работно време: 9:00 до 18:00

Вашият избор

Водене на преговори и търговски storytelling

10:00-17:00 ч. | 2 дни

Поемете по пътя на лично и професионално развитие с този трансформиращ тренинг за водене на преговори и търговски storytelling.

Овладейте изкуството на убеждаването с доказани техники за преговори, които надхвърлят традиционните подходи. Подобрете комуникационните си умения и усъвършенствайте уменията си за завладяващо разказване на истории, за ефективни продажби и създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори.


Въведение в основите на преговорите

 • Преглед на преговорите
 • Определение и значение
 • Видове преговори
 • Ролята на ефективната комуникация
 • Вербална и невербална комуникация
 • Умения за активно слушане
 • Изграждане на връзка и установяване на довери
 • Стратегии за изграждане на положителни взаимоотношения
 • Значението на доверието в преговорите

Разбиране на процеса на преговори

 • Подготвителна фаза
 • Тест Когнитивни МЕМИ™ за изследване на мотиватори в преговорите
 • Анализ на ценностни системи според индивидуалните Когнитивни МЕМИ™
 • Персонализиран подход в преговорите, според характеристиките на опонента
 • Проучване и събиране на информация
 • Поставяне на ясни цели
 • Отваряне на преговорите
 • Ефективни встъпителни изявления
 • Задаване на тон за положителна дискусия
 • Проучване и обмен на информация
 • Задаване на мощни въпроси
 • Активно споделяне на информация

Продажби чрез търговски сторителинг

 • Контекст и създаване на истории
 • Истории, които продават
 • Истории, които мотивират
 • Истории, които убеждават
 • Функция на историята
 • Тема на историята
 • Структура на историята
 • Герои в историята
 • Основни точки в историята и емоционално съдържание
 • Източници на истории
 • Йерархия на идеите
 • Истории спрямо толерантността на клиента към ниво на риск

Стратегии за печеливши преговори

 • Принципни преговори (как да стигнем до Да)
 • BATNA (Най-добра алтернатива на договорено споразумение)
 • Създаване на стойност и за двете страни
 • Съвместно решаване на проблеми
 • Идентифициране на споделени интереси
 • Решения за мозъчна атака
 • Работа с възражения и предизвикателства
 • Стратегии за преодоляване на съпротивата
 • Превръщане на предизвикателствата във възможности

Разширени тактики за преговори

 • Емоционална интелигентност при преговори
 • Разбиране и управление на емоциите
 • Адаптиране към различни личности

Приключване на сделката и стратегии след преговорите

 • Стратегии за приключване
 • Обобщаване на ключови точки
 • Осигуряване на ангажименти
 • Поддържане на дългосрочни взаимоотношения
 • Стратегии за продължаващо сътрудничество
 • Управление на очакванията за бъдещи взаимодействия

Симулации и практически упражнения

 • Казуси и групови дискусии
Търговска Академия с Явор Арнаудов

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

"НЛП в продажбите" с Явор Арнаудов в нов формат и все така въздействащо!

"НЛП в продажбите" с Явор Арнаудов в нов формат и все така въздействащо!

Shopping cart0
Няма продукти в количката