clock Работно време: 9:00 до 18:00

Вашият избор

Управление на хора и задачи

10:00-17:00 ч. | 2 дни

Обучението за Управление на хора и задачи е основният компонент в изграждането на производителен екип и в този модул ще научите как да постигнете тази цел. Успешният мениджър знае как да поставя цели, да планира работата, да делегира задачи и да оценява представянето, мотивирайки екипа си към максимални резултати. Това е динамичен и развиващ се процес, за който този модул ще Ви подготви. И нещо повече: ще Ви покаже как да се превърнете в лидер, създаващ среда, в която всеки служител се чувства напълно отдаден на общата екипна работа.


Какво включва обучението?

Разбиране на себе си

Самооценка

Емоционална интелигентност

Асертивност

Изследване на предположения

Изясняване на ключови умения

Изграждане на лична мисия

Управление на екип

Поставяне на цели и планиране

Дизайн на работни задачи

Изграждане на високоефективен екип

Приемане на различията

Мотивиране

Делегиране

Оценка на представянето

Основи на лидерството

Определяне на предизвикателства

Мениджмънт чрез лидерство

Лидерство чрез визия

Развитие в ролята

Управление чрез лидерство

Етични подходи

Приемане на култури

Решаване на проблеми

Изграждане на авторитет

Управление на промяната

Развитие на членове на екипа

Коучинг и менторинг

Кариерно развитие

Писане на процеси и процедури

Заемане на лидерска роля

Подготовка за лидерска роля

Фокусиране на усилията

Управление на взаимоотношенията

Използване на ключови умения

Даване на обратна връзкка

Учене от обратна връзка

Доизграждане на лични компетенции

Убеждаване и въздействие

Ръководене през предизвикателства

Фокус върху бъдещето

Търсене на промяната

Вливане на енергия в екипа

Управление на трудни характери

Балансиране на цели

Повишаване на самочувствието

Уроците на предприемачите

Изграждане на лидери

Инвестиране в бъдещето

Коучинг в екипа

Възприемане на нови лидерски характеристики

Търговска Академия с Явор Арнаудов

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Мениджърска академия: Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Мениджърска академия: Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Shopping cart0
Няма продукти в количката