НЛП е поведение… характеризирано от чувство на любопитство, авантюризъм и желание за придобиване на нови умения, нужни за разбиране на видовете комуникация, които влияят на хората около нас. НЛП е желание да знаем това, което заслужаваме. Нека за вас то бъде рядка възможност за себеусъвършенстване.

НЛП е методология… базирана на принципа, че всяко поведение има структура, и че тази структура може да бъде извлечена, научена и дори променена. Водещият принцип на този метод е да знаем какво е полезно и ефективно.

НЛП е технология… която ни позволява да организираме информация и възприятия, за да постигнем резултати, смятани за невъзможни в миналото. Невро-лингвистичното програмиране изучава структурата на субективния житейски опит и това, което можем да извлечем от него.

В основата на НЛП е разбирането, че ефективните стратегии на мисълта могат да бъдат идентифицирани, анализирани и използвани от хората, които желаят.

НЛП е рожба на дългогодишните проучвания на Ричард Бандлър и Джон Гриндър върху елементите на поведението и езика, позволили на психотерапевти от различни школи като Фридрих Перлс, Милтън Ериксон и Вирджиния Сатър да постигат неизменно положителни резултати.

Тези резултати се базират на извличане на специфични и възпроизводими поведенчески стратегии и структури на езика.

НЛП е създадено, за да ни помогне да разберем още по-добре как комуникацията, вербална и невербална, влияе на човешкия мозък.

Като резултат НЛП ни предлага възможности не само да комуникираме по-добре с другите, но и да се научим да контролираме някои от неврологичните процеси, погрешно смятани за „автоматизирани”.

Създателят на НЛП определя тази концепция по брилянтен начин:

„Едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат за науката, на която съм посветил живота си, е, че тя не е терапия или бизнес – тя е свобода.” Д-р Ричард Бандлър

Невро-лингвистичното програмиране е създадено през 1970 г. Ричард Бандлър, наскоро завършил Калифорнийския университет „Санта Круз”, и Джон Гриндър, професор в същия университет, започват да изучават характеристиките на комуникацията, използвана от някои от най-известните психотерапевти за лечение и въздействие върху техните пациенти.

Бандлър и Гриндер първоначално се срещат с Фридрих Перлс (Гещалт терапевт) в Калифорния. След като извличат и разглеждат моделите на Перлс, двамата започват да анализират комуникацията на семейния терапевт Вирджиния Сатър. Удивителното умение на Сатър да проявява съпричастност, съчетано с уникалния й терапевтичен стил, кара двамата да започнат внимателно да изучават езика на Вирджиния.

По същото време антропологът Грегъри Бейтсън съветва Бандлър да анализира работата на Милтън Ериксон, известен като един от най-добрите клинични хипнотизатори. Моделите, които Бандлър извлича от него, демонстрират уникалната ефективност на комуникацията в психотерапията.

Резултатът от анализа и моделирането на тези три терапии е издаването на две изключителни книги: „Структура на магията” и „Моделите на техниките на хипноза на Милтън Ериксон”.

В края на 70-те години на ХХ век един изключително надарен ученик на Бандлър, Робърт Дилтс, се включва в разработването на НЛП. Той е смятан за първия, който дава на НЛП статут на наука. И днес Дилтс продължава работата си в тази сфера, като непрекъснато увеличава областите на приложение – от бизнес до лечение на болести, смятани за нелечими, и коучинг.

Популярността на НЛП расте и през 80-те години, когато са издадени три особено важни книги: „Терапевтични метаморфози”, „Хипноза и промяна” и „Преструктуриране”.

И други изследователи се включват в разработването на НЛП: Лесли Камерън Бандлър, Дейвид Гордън, Стивън Гилиган (ученик на Ериксон), Стив и Конирей Андреас (автори на „Промени съзнанието си” и „По-дълбоко аз”).

В средата на 80-те един обещаващ млад мъж на име Антъни Робинс взема участие в курсовете на Бандлър и Гриндър. Едва на 24 години, той написва книгата „Да вземем най-доброто от себе си и от другите”, която по-късно се превръща в бестселър. Робинс започва да води курсове по НЛП, посещавани от хиляди.

В днешно време Ричард Бандлър продължава да е най-известното име в света на НЛП. Приключил с академичната си кариера, Джон Гриндър се е отдал предимно на корпоративен мениджмънт тренинг.

Дилтс преподава в университета „Санта Круз”, където продължава да води курсове по НЛП заедно с Джутит де Лозиър. Стив и Конирей Андреас живеят и работят в Колорадо.

Един от последните студенти на Бандлър, Тед Джеймс, разработил интересни техники, описани в книгата му „НЛП Терапия по линията на времето”, има самостоятелна практика на Хаваите.

Изследванията в сферата на НЛП продължават и днес, благодарение на делото на Бандлър, Гриндър, Дилтс и множество сертифицирани треньори в световен мащаб.

Бандлър продължава да работи с Джон ла Вал – изключителен треньор и консултант, специализирал в най-съвременните приложения на НЛП в бизнеса, съавтор на Бандлър на книгата „НЛП за въздействието”.

Бандлър развива и нови революционни техники: Разработване на човешкия потенциал (РЧП) и Невро-хипнотично препрограмиране (НХП).

Сферите на приложение на НЛП се увеличават лавинообразно. Днес НЛП се използва в психотерапията, комуникацията, методите на бързо научаване, търговията, бизнеса, лидерството, спорта, политиката, здравеопазването и стотици други области.

Базирано на принцип, наречен „модел на изключителните хора”, НЛП днес е най-напредничавата наука, която предлага схеми на мислене и действие в подкрепа на всеки, изпитал вътрешна необходимост да подобри резултатите си на кое да е поприще.

 

От основаването си през 1978 година, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ се превърна в световна организация за качествен контрол върху тренинг програмите и курсовете, претендиращи за използване на модела на невро-лингвистичното програмиране (НЛП). Печатът вдясно представлява сертификата на Обществото и се използва от центрове и институти, одобрени от него. Съветваме ви да сте внимателни, когато използвате техниките на НЛП. И да посещавате единствено семинари, курсове и тренинг програми, които са официално създадени и сертифицирани от Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Всяка одобрена програма е обозначена с регистрираната сертификационна марка на Обществото. Обществото за невро-лингвистично програмиране™ контролира единствено програмите, курсовете и материалите, които са сертифицирани от него.

За ваша сигурност, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ изисква участниците да подпишат декларация, която гарантира, че сертифицираните и лицензирани НЛП практици ще използват тази наука за изцяло честни и почтени цели. Това също е и гаранция за вас, че всички програми, които посещавате, отговарят на високите критерии за качество на Обществото и че треньорите са запознати с най-новите постижения в тази наука.

Съществуват четири нива на сертификация и лицензи, които Обществото предоставя: Практик, Мастър Практик, Треньор и Мастър Треньор. Всички сертификати се издават от Обществото за невро-лингвистично програмиране™, носят неговия печат и са собственоръчно подписани от д-р Ричард Бандлър. Треньорите могат да обучават Практици и Мастър Практици, които след това имат право да получат сертификат и лиценз от Ричард Бандлър и Обществото. Мастър Треньор е ниво, което се дава на базата на изключителни резултати и успехи. Сертификат за него се издава единствено и само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Мастър Треньорите не могат да сертифицират Треньори без личното писмено съгласие на д-р Бандлър.

Курсовете за Разработване на човешкия потенциал™ (РЧП) могат да бъдат преподавани единствено от Треньори по РЧП. Това ниво на сертификация се дава само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Този сертификат изрично гласи „Треньор по Разработване на човешкия потенциал” и носи печата на Обществото и личния подпис на д-р Бандлър. Ако сте сертифицирани в някое от нивата на Разработване на човешкия потенциал™, трябва да получите специално разрешение от Ричард Бандлър за всяко използване на термина или абревиатурата РЧП.

За да проверите дали купувате истински НЛП продукти и услуги, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Ние сме изключително заинтересовани да запазим интегритета на тази наука. Всички сертификати се издават за срок от две години. Имате право да поискате от всеки, който твърди, че предлага НЛП услуги, да ви представи своя лиценз или сертификат. Отказ да бъде направено това означава или че лицето/организацията заблуждават обществото, или че те самите са били подведени от представяща се за лицензирана организация. Какъвто и да е случаят, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™, за да вземем нужните мерки.

Причината лицензите и сертификатите да са валидни за срок от две години е фактът, че тази наука се развива непрекъснато. Обществото очаква всеки, който практикува НЛП, да обновява познанията си. Подновяването на сертификатите не става автоматично, но е лесно. Не приемайте сертификати и лицензи без обозначен срок на валидност.

ЕДИНСТВЕНО Д-Р РИЧАРД БАНДЛЪР МОЖЕ ДА ОБУЧАВА ТРЕНЬОРИ ПО НЛП. Изключения се допускат само в случаите, когато той е дал изричното си писмено съгласие.

Обществото за Невро-лингвистично програмиране™ публикува справочник на членовете си с добра репутация и предлага референции при поискване.