НЛП е поведение… характеризирано от чувство на любопитство, авантюризъм и желание за придобиване на нови умения, нужни за разбиране на видовете комуникация, които влияят на хората около нас. НЛП е желание да знаем това, което заслужаваме. Нека за вас то бъде рядка възможност за себеусъвършенстване.

НЛП е методология… базирана на принципа, че всяко поведение има структура, и че тази структура може да бъде извлечена, научена и дори променена. Водещият принцип на този метод е да знаем какво е полезно и ефективно.

НЛП е технология… която ни позволява да организираме информация и възприятия, за да постигнем резултати, смятани за невъзможни в миналото. Невро-лингвистичното програмиране изучава структурата на субективния житейски опит и това, което можем да извлечем от него.

В основата на НЛП е разбирането, че ефективните стратегии на мисълта могат да бъдат идентифицирани, анализирани и използвани от хората, които желаят.

НЛП е рожба на дългогодишните проучвания на Ричард Бандлър и Джон Гриндър върху елементите на поведението и езика, позволили на психотерапевти от различни школи като Фридрих Перлс, Милтън Ериксон и Вирджиния Сатър да постигат неизменно положителни резултати.

Тези резултати се базират на извличане на специфични и възпроизводими поведенчески стратегии и структури на езика.

НЛП е създадено, за да ни помогне да разберем още по-добре как комуникацията, вербална и невербална, влияе на човешкия мозък.

Като резултат НЛП ни предлага възможности не само да комуникираме по-добре с другите, но и да се научим да контролираме някои от неврологичните процеси, погрешно смятани за „автоматизирани”.

Създателят на НЛП определя тази концепция по брилянтен начин:

„Едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат за науката, на която съм посветил живота си, е, че тя не е терапия или бизнес – тя е свобода.” Д-р Ричард Бандлър

Невро-лингвистичното програмиране е създадено през 1970 г. Ричард Бандлър, наскоро завършил Калифорнийския университет „Санта Круз”, и Джон Гриндър, професор в същия университет, започват да изучават характеристиките на комуникацията, използвана от някои от най-известните психотерапевти за лечение и въздействие върху техните пациенти.

Бандлър и Гриндер първоначално се срещат с Фридрих Перлс (Гещалт терапевт) в Калифорния. След като извличат и разглеждат моделите на Перлс, двамата започват да анализират комуникацията на семейния терапевт Вирджиния Сатър. Удивителното умение на Сатър да проявява съпричастност, съчетано с уникалния й терапевтичен стил, кара двамата да започнат внимателно да изучават езика на Вирджиния.

По същото време антропологът Грегъри Бейтсън съветва Бандлър да анализира работата на Милтън Ериксон, известен като един от най-добрите клинични хипнотизатори. Моделите, които Бандлър извлича от него, демонстрират уникалната ефективност на комуникацията в психотерапията.

Резултатът от анализа и моделирането на тези три терапии е издаването на две изключителни книги: „Структура на магията” и „Моделите на техниките на хипноза на Милтън Ериксон”.

В края на 70-те години на ХХ век един изключително надарен ученик на Бандлър, Робърт Дилтс, се включва в разработването на НЛП. Той е смятан за първия, който дава на НЛП статут на наука. И днес Дилтс продължава работата си в тази сфера, като непрекъснато увеличава областите на приложение – от бизнес до лечение на болести, смятани за нелечими, и коучинг.

Популярността на НЛП расте и през 80-те години, когато са издадени три особено важни книги: „Терапевтични метаморфози”, „Хипноза и промяна” и „Преструктуриране”.

И други изследователи се включват в разработването на НЛП: Лесли Камерън Бандлър, Дейвид Гордън, Стивън Гилиган (ученик на Ериксон), Стив и Конирей Андреас (автори на „Промени съзнанието си” и „По-дълбоко аз”).

В средата на 80-те един обещаващ млад мъж на име Антъни Робинс взема участие в курсовете на Бандлър и Гриндър. Едва на 24 години, той написва книгата „Да вземем най-доброто от себе си и от другите”, която по-късно се превръща в бестселър. Робинс започва да води курсове по НЛП, посещавани от хиляди.

В днешно време Ричард Бандлър продължава да е най-известното име в света на НЛП. Приключил с академичната си кариера, Джон Гриндър се е отдал предимно на корпоративен мениджмънт тренинг.

Дилтс преподава в университета „Санта Круз”, където продължава да води курсове по НЛП заедно с Джутит де Лозиър. Стив и Конирей Андреас живеят и работят в Колорадо.

Един от последните студенти на Бандлър, Тед Джеймс, разработил интересни техники, описани в книгата му „НЛП Терапия по линията на времето”, има самостоятелна практика на Хаваите.

Изследванията в сферата на НЛП продължават и днес, благодарение на делото на Бандлър, Гриндър, Дилтс и множество сертифицирани треньори в световен мащаб.

Бандлър продължава да работи с Джон ла Вал – изключителен треньор и консултант, специализирал в най-съвременните приложения на НЛП в бизнеса, съавтор на Бандлър на книгата „НЛП за въздействието”.

Бандлър развива и нови революционни техники: Разработване на човешкия потенциал (РЧП) и Невро-хипнотично препрограмиране (НХП).

Сферите на приложение на НЛП се увеличават лавинообразно. Днес НЛП се използва в психотерапията, комуникацията, методите на бързо научаване, търговията, бизнеса, лидерството, спорта, политиката, здравеопазването и стотици други области.

Базирано на принцип, наречен „модел на изключителните хора”, НЛП днес е най-напредничавата наука, която предлага схеми на мислене и действие в подкрепа на всеки, изпитал вътрешна необходимост да подобри резултатите си на кое да е поприще.

 

От основаването си през 1978 година, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ се превърна в световна организация за качествен контрол върху тренинг програмите и курсовете, претендиращи за използване на модела на невро-лингвистичното програмиране (НЛП). Печатът вдясно представлява сертификата на Обществото и се използва от центрове и институти, одобрени от него. Съветваме ви да сте внимателни, когато използвате техниките на НЛП. И да посещавате единствено семинари, курсове и тренинг програми, които са официално създадени и сертифицирани от Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Всяка одобрена програма е обозначена с регистрираната сертификационна марка на Обществото. Обществото за невро-лингвистично програмиране™ контролира единствено програмите, курсовете и материалите, които са сертифицирани от него.

За ваша сигурност, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ изисква участниците да подпишат декларация, която гарантира, че сертифицираните и лицензирани НЛП практици ще използват тази наука за изцяло честни и почтени цели. Това също е и гаранция за вас, че всички програми, които посещавате, отговарят на високите критерии за качество на Обществото и че треньорите са запознати с най-новите постижения в тази наука.

Съществуват четири нива на сертификация и лицензи, които Обществото предоставя: Практик, Мастър Практик, Треньор и Мастър Треньор. Всички сертификати се издават от Обществото за невро-лингвистично програмиране™, носят неговия печат и са собственоръчно подписани от д-р Ричард Бандлър. Треньорите могат да обучават Практици и Мастър Практици, които след това имат право да получат сертификат и лиценз от Ричард Бандлър и Обществото. Мастър Треньор е ниво, което се дава на базата на изключителни резултати и успехи. Сертификат за него се издава единствено и само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Мастър Треньорите не могат да сертифицират Треньори без личното писмено съгласие на д-р Бандлър.

Курсовете за Разработване на човешкия потенциал™ (РЧП) могат да бъдат преподавани единствено от Треньори по РЧП. Това ниво на сертификация се дава само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Този сертификат изрично гласи „Треньор по Разработване на човешкия потенциал” и носи печата на Обществото и личния подпис на д-р Бандлър. Ако сте сертифицирани в някое от нивата на Разработване на човешкия потенциал™, трябва да получите специално разрешение от Ричард Бандлър за всяко използване на термина или абревиатурата РЧП.

За да проверите дали купувате истински НЛП продукти и услуги, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Ние сме изключително заинтересовани да запазим интегритета на тази наука. Всички сертификати се издават за срок от две години. Имате право да поискате от всеки, който твърди, че предлага НЛП услуги, да ви представи своя лиценз или сертификат. Отказ да бъде направено това означава или че лицето/организацията заблуждават обществото, или че те самите са били подведени от представяща се за лицензирана организация. Какъвто и да е случаят, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™, за да вземем нужните мерки.

Причината лицензите и сертификатите да са валидни за срок от две години е фактът, че тази наука се развива непрекъснато. Обществото очаква всеки, който практикува НЛП, да обновява познанията си. Подновяването на сертификатите не става автоматично, но е лесно. Не приемайте сертификати и лицензи без обозначен срок на валидност.

ЕДИНСТВЕНО Д-Р РИЧАРД БАНДЛЪР МОЖЕ ДА ОБУЧАВА ТРЕНЬОРИ ПО НЛП. Изключения се допускат само в случаите, когато той е дал изричното си писмено съгласие.

Обществото за Невро-лингвистично програмиране™ публикува справочник на членовете си с добра репутация и предлага референции при поискване.

 

НЛП терапия – какво представлява и какви са ползите от нея

Вече знаете, че НЛП (невро-лингвистично програмиране) е модел за обучение на комуникационни и междуличностни отношения с дългогодишна история.

Вижте повече:

Но имат ли методите на НЛП реално приложение и може ли да се говори за НЛП терапия, която да помогне в преодоляването на проблеми с поведението, самосъзнанието и комуникацията? Нека видим в следващите редове.

НЛП терапия – какво представлява

НЛП терапията включва невро-лингвистичен набор от езикови и сензорни интервенции и техники за модифициране на поведението, които целят да помогнат за подобряване на самосъзнанието, увереността, комуникационните умения и социалните действия.

Целите на НЛП терапията са да помогне на човек да разбере, че начинът, по който гледа на света, влияе върху начина, по който той самият работи в и със света. Също така е добре да осъзнае, че е необходимо да положи усилия да промени мислите и моделите на поведение, които не са се оказали полезни в миналото.

По време на НЛП терапия човек работи с и върху себе си, за да подобри състоянието, поведението и живота си като цяло. Разбира се, за тази цел следва методология, разработена според НЛП принципите.

Кога се използва НЛП терапия

 

Нлп терапия 1 - най-

НЛП терапия може да се прилага успешно при общо намалено качество на живот поради различни психологически проблеми, както и за подобряване или превъзмогване на  състоянието при:

 • тревожни разстройства (включително фобии, паническо разстройство и социална тревожност)
 • посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • депресия
 • хранителни разстройства
 • разстройства при употреба на вещества
 • болка
 • стрес
 • алергии
 • умора
 • дислексия и други нарушения на ученето
 • късогледство
 • поддържане на теглото
 • комуникационни умения
 • междуличностни отношения
 • емоционален дистрес
 • цялостна представа за живота и представа за себе си

НЛП терапията може да се използва самостоятелно при лечението на тези проблеми или да е част от комбинирана методика, включваща и други видове терапии.

Как работи НЛП терапията

НЛП терапията има за цел да помогне на хората да разберат собствените си умове. Тъй като мисленето и поведението са ключови за начина на живот, в течение на НЛП терапията човек може да осъзнае как е започнал да мисли и да се държи по начина, по който го прави към момента. След като осъзнае какво му пречи да живее, както иска, в НЛП терапията човек започва да се учи да управлява своите настроения и емоции и да препрограмира начина, по който обработва информацията, така че в крайна сметка да създаде нови навици за по-приемливо и успешно поведение.

Но НЛП терапията не работи само в посока търсене и коригиране на грешки. Едновременно с това по време на НЛП терапията се търсят и начините, по които конкретният човек е постигнал успехи в миналото си. Целта е да се определи как най-лесно и ефективно може да се повтори този успех в други области от живота си. Причината за подобно задълбочаване е, че специалистите по НЛП терапия са убедени, всеки човек носи решенията на проблемите си в себе си. Задачата на НЛП терапията е да помогне да се достигне до тези отговори, след което да коригира евентуалните погрешни навици, които водят до проблемите.

Техники в НЛП терапията

НЛП терапията използва различни еклектични техники, които се избират според личността и проблема. Ето някои от най-често срещаните техники в НЛП терапията.

Закотвяне. Тук НЛП терапията търси и упражнява действие, което с времето да се асоциира като отключващ фактор за определени емоционални състояния. Например, практикуващият  НЛП терапия може да ви помогне да се потопите в чувство на увереност, след което да ви помоли да извърши повтарящо се действие, като например стискане на показалеца и палеца. Идеята е това действие по-късно да предизвика чувството на увереност.

Рапорт. Практикуващият НЛП терапия повтаря някои от несъзнателните ви физически действия, създавайки бърза връзка и използвайки емпатия, за да ви насочи по-добре към целите ви. Това обикновено се използва заедно с други техники, което ги прави по-мощни и ефективни.

Swish модел. Тук специалистът по НЛП терапия напътства да визуализирате обичайните си модели на поведение или мислене и да ги коригирате, за да стигнете до желания резултат. Визуална/кинестетична дисоциация (VKD). Тази техника в НЛП терапията използва визуализация и други стратегии за да отдели негативните мисли и чувства от спомена за дадено събитие. Това често се използва за лечение на ПТСР. По време на своята НЛП терапия ще визуализирате травматичното събитие сякаш е филм, гледайки го от безопасно разстояние. След това ще можете да визуализирате ярко как събитието завършва на безопасно място, за да преодолеете негативните асоциации.

НЛП терапия при лечение на фобия. НЛП терапията има доста бърз начин за справяне с фобиите и страховете. Тя предлага упражнение за визуализация, при което обектът на фобията се възпроизвежда в ума по един или няколко специфични начина: в сиво вместо цветно; на фона на въображаема приятна музика, която кара човекът да се чувства спокоен и му създава положителни емоции. Понякога при НЛП терапия събитието, което носи страхове, се възпроизвежда в ума назад и с по-бърза скорост. Този начин на повторно възпроизвеждане на обекта на фобията с течение на времето премахва дискомфорта и води до състояние, в което страхът изчезва.

Асоциация. Понякога в НЛП терапията се използва противоположна на предишната техника. Например Кати Уелтър-Никълс лекува булимията, като свързва процеса на повръщане с отблъскване. Тъй като пациентите с булимия обикновено нямат проблем с повръщането, тя ги насочва към силна негативна реакция към това.

Липсата на успех като обратна връзка. Това е основна техника в НЛП терапията, използвана заедно с други стратегии. Тук терапевтът ще ви обучи да виждате липсата на успех като обратна връзка, а не като провал.

Какво да очаквате от НЛП терапията

Специалистите по НЛП терапия може да използват различни техники за работа. Това най-често са визуализация или формиране на ментален образ на онова, което искате. Понякога при НЛП терапия се работи с визуално-кинестетична дисоциация – процес, чрез който терапевтът насочва клиента при повторно преживяване на травма от разстоянието на въображаемо преживяване извън тялото. По време на НЛП терапия терапевтът може да се опита да помогне за коригиране на езика, който води до негативно мислене и грешна комуникация.

НЛП терапията може да бъде краткосрочна или дългосрочна, в зависимост от индивида и степента на задълбоченост на проблема.

Как да намерите специалист по НЛП терапия

Специалистите по НЛП терапия не се обучават в държавни училища, така че всеки може да претендира, че е НЛП терапевт. За да избегнете неволна грешка, помолете да ви покажат сертификат за преминато обучение по НЛП от Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ – световната организация, гарантираща контрол на качеството на обученията по НЛП.

Освен от правилно и пълноценно обучение на специалиста, успехът на НЛП терапията зависи и от връзката, която имате с терапевта. Затова е важно да намерите някого, с когото да се чувствате комфортно и на когото бихте се доверили.

 

НЛП терапия – какво представлява

Кога се използва НЛП терапия

Как работи НЛП терапията

Техники в НЛП терапията

Какво да очаквате от НЛП терапията

Как да намерите специалист по НЛП терапия