clock Работно време: 9:00 до 18:00

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Лидерски стилове и умения

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ

Академия за лидери

Ако лидерство е изкуството да се мотивират група хора за постигане на  обща цел, то в бизнеса често е свързано с водене на служителите към изпълняването на стратегиите и целите на компанията. Ефективното лидерство влияе върху нагласите и поведението на служителите, осигурява посока и начин на работа. Да сте лидер означава да сте уверени в себе си и да пренесете тази увереност върху своите последователи по начин, който да им позволи да надскочат себе си.

Лидерската ни академия Ви гарантира успех във всички предизвикателства, които съпътстват Вашата роля, защото развива Вас в точната употреба на личните Ви качества, но и в разпознаването на начините, по които се мотивират, управляват, мислят Вашите служители. Защото всеки може да бъде ръководен единствено и само по правилния за него начин. В Лидерската ни академия отиваме крачка напред – тук Ви екипираме с практическото знание как да ръководите амалгама от характери за екипен успех.

Академията обхваща трите най-важни за всеки лидер сфери:

 • Лидерски стратегии за управление на процеси и хора – за точното разбиране и успешно ръководене на всеки член на екипа Ви.
 • Вълшебството на публичната изява и storytelling – за да вдъхновявате чрез силата на говоренето и представянето пред аудитория от всякакъв калибър.
 • Управление на емоционални състояния – за да управлявате емоциите на другите и да накарате Вашите да Ви служат във всяка ситуация.

За кого е предназначена програмата:

Програмата е предназначена за настоящи и бъдещи ръководители на хора и екипи, желаещи да усвоят нови и въздействащи техники и умения за вдъхновяващо лидерство.

Защо да участвам:

За да гарантирате успеха си в ролята, която изпълнявате, като преминете стъпка по стъпка през всички ключови за развитието на успешния лидер теми, базирани на най новаторските подходи в мениджмънта днес. Защото искате да бъдете напълно уверени и подготвени да:

 • Разпознавате ръководещите характерисктики и мотиватори на всеки член на екипа и компанията Ви
 • Ръководите чрез личен подход и пример, според индивидуалните характеристики на всеки служител
 • Управлявате и насочвате емоциите на колегите в екипа
 • Представяте вдъхновяващи послания, независимо от медията и аудиторията
 • Предизвиквате и ръководите здравословни промени в организацията си

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 8 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма.

Препоръчаната последователност на модулите в програмата е, както следва:

img

Лидерски стратегии за управление на процеси и хора

Дати: 28 ноември-01 декември 2024 г.

Продължителност: 4 дни

Научи повече
img

Вълшебството на публичната изява и storytelling

Дати: 06-08 декември 2024 г.

Продължителност: 3 дни

Научи повече
img

Управление на емоционални състояния и емоционална интелигентност

Дати: 05 декември 2024 г.

Продължителност: 1 ден

Научи повече

ЦЕНА НА ПЪЛНАТА ПРОГРАМА 2010 ЛВ. С ДДС

Отстъпка за двама или повече участници!

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Лидерството на новото време започва с "Лидерски стратегии за управление на процеси и хора"

Лидерски стилове

Лидерство е изкуството да се мотивират група хора, за да могат заедно да постигнат обща цел. В бизнеса лидерството често е свързано с насочване на служителите към изпълняването на стратегия, която е подчинена на целите на компанията. За тази цел могат да се разработят различни лидерски стилове. Но не всички лидерски стилове са наистина добре функциониращи.

Ефективните лидерски стилове влияят върху нагласите и поведението на служителите, осигуряват посока и начин на работа. Да сте лидер означава да сте уверени в себе си и в своите възможности да свършите работата си. Ефективните лидерски стилове означават също да комуникирате добре със служителите и да се грижите за тях, да ги предизвиквате и да ги държите отговорни, но и да поемате своята отговорност, ако екипът се провали.

Всеки, който е заставал в подобна позиция, знае, че тя не е никак лесна и изисква преди всичко добре развити лични качества и умения. Едва след като ги има, човек може да създаде лидерски стилове с добра комуникация и качествени резултати. Точно това е причината да има нужда до курсове по лидерски стилове, в които служителите на ръководни позиции да получават адекватни знания и умения, да развиват личните си качества, да научават съвременни техниките за управление на екипи.

Защо бизнесът има нужда от обучение по лидерски стилове

 

Обучението по лидерски стилове не е от полза само за конкретните служители на една компания. Всъщност повишаването на квалификацията и уменията на ръководния персонал ще доведе до значително подобряване в цялостния растеж и производителност на бизнеса. Факт е, че когато назначавате ръководители, Вие вече сте одобрили техните способности и работна етика, но това не е достатъчно. Липсата на подходящи лидерски стилове у един мениджър може да доведе цялата организация на работа до крах. И обратно, повишаването на квалификацията по отношение на добрите лидерски стилове ще поведе бизнеса Ви в положителна посока.

Ето няколко конкретни ползи, които ще получите от обучението по лидерски стилове за служителите Ви.

 1. Увеличаване на производството

Да владеете добри лидерски стилове означава да умеете да давате правилните насоки и да мотивирате персонала да работи поне според очакванията. Обучението по лидерски стилове учи служителите да оценяват проблемите, да намират разумни решения и да управляват преодоляването им. В новите умение за лидерски стилове ще се включат и идентифицирането и насърчаването на служителите с висок потенциал, които искат да повишат ефективността си. Всичко това води до много по-голяма производителност на работата на компанията.

 1. По-малко текучество

Факт е, че неподходящите лидерски стилове могат да доведат до по-голямо текучество на персонала. Когато не се чувстват оценени, когато се претоварват, когато не се чувстват добре ориентирани в задачите, които трябва да извършат, служителите и работниците чувстват дискомфорт и стрес и са склонни да напуснат работното си място. Всичко това е резултат предимно от недобри лидерски стилове.

 1. Корпоративна приемственост

Да обучите собствения си персонал в ефективни лидерски стилове е перфектна инвестиция в бъдещето на компанията Ви. След като идентифицирате хората, които имат необходимите качества и желание да водят, просто им осигурете възможността да растат чрез подходящи лидерски стилове. Така ще получите естествена приемственост в бизнеса си, което го прави по-надежден в дългосрочен план.

 1. По-добро управление на персонала

Обучението по лидерски стилове в идеалния случай ще научи служителите ви на нови стратегии, които ще подобрят работата им, а оттам – и бизнес резултатите. Така те ще се чувства още по-мотивирани и ще участват по-активно в подобряването на работния процес и постигането на целите на компанията.

 1. Управление на риска

В обучението по лидерски стилове служителите ще се научат на полезни умения за стратегическа визия и управление на риска. Това добавя голяма стойност към бизнеса като цяло.

 1. Лидерство на проекти

Без достатъчно подходящи лидерски стилове за управление на проекти служителите често влагат усилия в неподходящи посоки и в крайна сметка не се справят със задачата си. Това може да доведе до значителни загуби. В обучението по лидерски стилове те ще се научат да подобряват ефективността на екипите си и да спазват графици, което ще доведе до по-големи печалби.

 1. По-добра корпоративна култура

Наличието на обучения по лидерски стилове в компанията показва Вашата грижа към служителите, вдъхновява ги да работят повече и да растат в корпоративната йерархия. Обученията по лидерски стилове също така подсилват визията, мисията и ценностите на компанията, като дават добър пример.

 1. Изграждане на ефективни екипи

Обучението по лидерски стилове се фокусира върху създаването на доволни последователи. Това дава на екипите страхотно чувство за посока и цел, което води до по-голяма мотивация за изпълнение на задачите си и по-голяма организационна ефективност.

 1. Ефективно управление на промените

Обучението в ефективни лидерски стилове учи служителите как да се ориентират в трудни моменти и да реагират бързо в непредвидени ситуации. Така те умеят да създават и управляват наложителните промени, които могат да спасят бизнеса Ви.

 1. Вземане на по-добри решения

Обучението по лидерски стилове води до повишаване на емоционалната интелигентност, което провокира вземането на интелигентни бизнес решения. Дори само това е достатъчно, за да Ви върне инвестициите в курсовете по лидерски стилове.

НЛП обучение по лидерски стилове

Като цялостна система за изучаване и промяна на поведенческите модели, НЛП има какво да добави към всяко обучение в лидерски стилове.

На първо място, НЛП може да ви научи да поддържате постоянна мотивация за лидерство и да промените в себе си навиците, които пречат на ефективността на вашите лидерски стилове. Ще се научите да препрограмирате себе си и да преодолеете личните си пречки, за да използвате пълния си потенциал в разнообразни лидерски стилове.

От друга страна, обучението по НЛП лидерски стилове ще ви помогне да разбирате по-добре другите и да управлявате комуникацията си с тях.

Интегрирането на НЛП курсове по лидерски стилове действа като допълнително предимство при справяне с работния натиск, екипните спорове и цялостното управление. Лидерът трябва да бъде същевременно осведомен и състрадателен, но и със способността да мотивира подчинените си, като ги насърчава да разширят потенциала си. Само тогава една организация може да расте.

Ползи от НЛП курсове по лидерски стилове

 • Постигате по-ефективни лидерски стилове, като развивате умения в комуникацията с равни и подчинени.
 • Придобивате яснота на мисленето, което позволява да упражнявате лидерски стилове с ясна визия за успех и растеж.
 • Подобрявате управлението на екипа чрез постигането на ефективна комуникация между членовете.
 • Развивате способност за разбиране и влияние върху възприятията на членовете на екипа, която е ключова за ефективните лидерски стилове.
 • Развивате по-добро разбиране на ситуациите и вероятните резултати от тях, което води до по-качествено управление на бизнеса.
 • Учите се да вдъхновявате и мотивирате хората, както и да им съчувствате, когато е необходимо.
 • Обучавате се на лидерски стилове, които създават положителна работна среда, за да увеличите производителността и споеността в екипа.

Shopping cart0
Няма продукти в количката