clock Работно време: 9:00 до 18:00

Вашият избор

НЛП в продажбите – Мастър клас

10:00-17:00 ч. | 2 дни

Изучете и упражнете висшия пилотаж в продажбите с техниките от Невро-лингвистично програмиране – доказано най-успешната методология в комуникация с потенциални клиенти и поддържане на взаимоотношения с настоящи такива. Превърнете се в търсени и желани бизнес партньори.


Подготовка за продажба

 • Търговски нагласи и поведения
 • Убеждаване и въздействие
 • Гъвкавост на комуникацията
 • Видове клиенти и начини за взаимодействие с всеки един от тях

Синхронизиране на посланието

 • Мотиватори
 • Ментално картотекиране
 • Планиране на отношение към клиента
 • Репрезентационни системи
 • Сетивна проницателност – за „четене на сигналите“ на събеседника
 • Очни канали за достъп до събеседника
 • Напасване, рапорт, водене
 • Вербално напасване при разговор по телефона
 • Напасване в писмена кореспонденци
 • Етапи при вземане на решение за покупка
 • Аргументиране в различните фази на продажбата
 • НЛП лингвистични модели за представяне на продукт или услуга

Работа с възражения

 • НЛП лингивистични модели:
 • Модел за задаване на въпроси
 • Прерамкиране – модел за успешно оборване на възражения
 • Търговски език за лесно водене на събеседника
 • Предизвикване на търсени от търговеца възражения
 • Ловкости на езика за създаване на мощни внушения

Приключване на продажбата

 • Предизвикване на състояние за желание за покупка
 • Котви
 • Извличане на прецизност
 • Техники за приключване на продажбата
 • НЛП лингвистични техники за комфортно затваряне на продажбата
 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентит

Ролеви игри и реални работни казуси

Търговска Академия с Явор Арнаудов

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите

Shopping cart0
Няма продукти в количката