Лидерството на новото време започва с "Аз Лидерът"

Лидерска академия

Лидер се ражда. Лидер се изгражда. Вродените и придобити качества оформят лидера на новото време. Лидерът изследва минало, настояще и бъдеще, комбинира среда, екип, възможности, ген, подход, интелект, темперамент, дарба, способности, умения, вярвания, превръща хората в безценен ресурс.
В Лидерската академия се срещат лидерски модели, невро-лингвистично програмиране, когнитивна наука, НЛП коучинг техники, организационен дизайн, спираловидни динамики и когнитивни меметики, за да развият връзката Среда-Мислене-Лидерство!

За кого е предназначена програмата:

Програмата е предназначена за настоящи и бъдещи лидери.

Защо да участвам:

За да получите автентичен, детайлен и смислен системен подход в изграждане на синергии между мисъл, програма, вярване, хармония, индивид, екип, среда.

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 8 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма. Последователността на модулите в програмата е, както следва:

Продължителност: 4 дни


Дати: 24-27 ноември 2022


Цена: 1045 лв.

Продължителност: 3 дни


Дати: 02-04 декември 2022


Цена: 520 лв.

Продължителност: 1 ден


Дати: 08 декември 2022


Цена: 210 лв.

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Цена за цялата програма 1775 лв. с ДДС

Цена с отстъпка при плащане на цялата програма: 1565 лв. с ДДС

Лидерството на новото време започва с "Аз Лидерът"