АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Мениджмънт с коучинг и НЛП

Отключете потенциала си – надградете бързо уменията си за работата с хора:

Всеки иска работата да е лесна и забавна, но мениджърската Ви роля се превръща в изпълнено с предизвикателства начинание. Носите отговорност за представянето на екипа си, постигане на амбициозни резултати, гладко протичане на работния процес, ефикасно управление на палитра от характери.

Академия за мениджъри ще Ви даде нова перспектива за работата с хора и ще надгради знанията и уменията Ви в ключовите области на мениджмънта. Позволете ни коренно да повишим самочувствието Ви на ръководител, както и усещането за лекота и удоволствие в управлението на хора, проекти и задачи.

За кого е предназначена програмата:

Настоящи мениджъри, които желаят да обогатят арсенала си от умения за ангажиране на служителите и повишаване на продуктивността.

Експерти, повишени на мениджърски позиции, за бързо усвояване на техники за управление на хора и задачи.

Управители на малък и среден бизнес, за контрол на предизвикателствата в работата с клиенти и партньори.

Защо да участвам:

Стъпка по стъпка ще преминете през всички ключови за развитието на успешния мениджър теми, докато стигнете до новаторските подходи в мениджмънта днес.

Ще бъдете напълно подготвени да:

  • управлявате успешно екипи и задачи

  • целеполагате и проследявате представянето на служителите си

  • решавате конфликти и мотивирате своите колеги

  • вземате решения бързо

  • ръководите промени…

 …защото ще работите по конкретни казуси с колеги от различни индустрии.

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 4 стъпки с обща продължителност 8 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма. 

Продължителност: 2 дни


Дати: 09-10 ноември 2023


Цена: 490 лв.

Продължителност: 3 дни


Дати: 06-08 февруари 2024


Цена: 580 лв.

Продължителност: 1 ден


Дати: 08 декември 2023


Цена: 210 лв.

Продължителност: 2 дни


Дати: 05-06 октомври 20236


Цена: 490 лв.

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Цена на пълната програма 1770 лв. с ДДС

Цена с отстъпка при предварително записване и плащане на цялата програма: 1505 лв. с ДДС

Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Курсове по мениджмънт

Доброто управление е ключов фактор за развитието и успеха на всяка компания. Точно за тази цел са разработени специализирани курсове по мениджмънт. Умението да се управляват хора и проекти е твърде специфично и няма нищо общо с другите професионални характеристики на служителя в областта на дейност на компанията. Най-добрият специалист в компанията не е задължително да е добър мениджър и обратното, дори най-добрите в курсове по мениджмънт може да нямат никакви специфични за дейността на бизнеса компетенции.

Вижте повече:
Курсове по мениджмънт 1 - компетентни специалисти
Курсове по мениджмънт – най-добрите обучителни програми

След курсове по мениджмънт специалистите придобиват широк набор от умения, насочени в съвсем друга посока. Те умеят да формулират цели, да създават стратегии, да вдъхновяват и да работят добре с хората – поотделно и като цяло. Участието в курсове по мениджмънт задължително развива лидерските умения на мениджъра. За щастие, те могат да се учат, развиват и усъвършенстват, така че в крайна сметка ефективно менажиране може да се постигне с подходящо обучение, техники и усилие.

Как да постигнете по-качествен мениджмънт чрез курсове по мениджмънт

За да сте наистина добри след курсове по мениджмънт, трябва да сте винаги готови да научите нови умения, както и да усъвършенствате тези, които вече имате. Работата ви прилича доста на тази на професионалните спортисти, които продължават да тренират ежедневно, дори и да са най-добрите в света. В добрите курсове по мениджмънт ще научите, че винаги има какво още да се подобри, без значение колко добре се справяте.

За тези, които искат да бъдат най-добрите след курсове по мениджмънт, има специално разработени обучителни програми, в които ще получите нужните умения и ще ги удостоверите със сертификат.

НЛП и курсове по мениджмънт

Невролингвистичното програмиране (НЛП) е програма, която бързо и ефективно ви учи на трите основни лидерски качества, за които ще се говори в курсове по мениджмънт, както и по-надолу. НЛП е доказан метод, който ще ви помогне да станете още по-ефективни в мениджмънта на екипи, да постигате целите си и да развивате бизнеса с още по-голяма лекота. НЛП курсове по мениджмънт ще ви научат на авангардни мениджмънт техники, които ще ви позволят да управлявате успешно персонала си и да постигате поставените бизнес цели и задачи по-бързо и по-ефективно.

Курсове по мениджмънт 2 - бързо и ефективно
Курсове по мениджмънт – създайте лидерски качества

НЛП е непрекъснато нарастваща колекция от информация, идеи и умствени техники, които могат да ви позволят да подобрите мислите, чувствата и поведението си и да помогнете на другите да направят същото. В НЛП курсове по мениджмънт ще се научите да разбирате какво мотивира отделния човек и как той предпочита да работи, какво предизвиква интересите и стремежите му, как общува и как взема решения –ключови познания за всеки мениджър.

Едно обучение в НЛП курсове по мениджмънт ще ви даде основите на тази нова наука за личните постижения и нейната ефективна методология, основана на вярата, че всяко поведение има структура и че тази структура може да бъде моделирана и променена. Ще научите много за вашите собствени модели и програми на поведение, както и за тези на другите. В НЛП курсове по мениджмънт ще узнаете как можете да ги промените, за да получите желаните резултати, което ще ви направи истински добри мениджъри на екипи.

Курсове по мениджмънт – за страстта в работата

Няма голям смисъл да участвате в курсове по мениджмънт, ако не сте запалени по работата, която вършите. Да харесвате онова, което правите, и да имате искреното желание да постигнете целите си – това се вижда от персонала и наистина вдъхновяващо. Ако можете да споделите своята страст, ще можете да поддържате мотивацията на служителите си да постигнат общите ви цели, което е и задачата ви след обучението в курсове по мениджмънт.

Един от ключовите моменти във вдъхновяването на персонала е да оценявате усилията на служителите си и те да виждат, чуват и разбират това. В курсове по мениджмънт ще се научите винаги показвате добрите си оценки, за да повишите мотивацията и настроението в целия екип.

За да изпитвате страст, имате нужда от вътрешно усещане за смисъл и значимост на собствената си работа. В обучението си в курсове по мениджмънт ще се научите да създавате и поддържате такъв смисъл. Качественият мениджмънт никога не залага на фалшива страст, която трудно се поддържа и у вас, и у служителите. Но има много начини и техники да се научите да откривате ценното в работата си, които ще усвоите по време на своите курсове по мениджмънт.

НЛП е особено подходящ метод за постигане и поддържане на страстта, който ще усвоите в курсове по мениджмънт. Специално разработените техники за вглеждане в себе си и подреждане на приоритетите ще ви помогнат да работите по-лесно със своята собствена личност и след курсове по мениджмънт, което ще подобри управленческите ви умения.

Курсове по мениджмънт 3 - най-ефикасно обучение
Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност

Курсове по мениджмънт и комуникация

Дори да сте гений в стратегиите и планирането, това ще е безсмислено, ако не можете да ги обясните на служителите си. Затова в нашите курсове по мениджмънт задължително ще се научите на правилната комуникация. След края на НЛП курсове по мениджмънт ще можете да обясните ясно какви са целите ви, както и да разясните на служителите какво точно какво се очаква от тях, за да ги постигнете. Участието ви в курсове по мениджмънт ще гарантира, че всеки в екипа ви ще е наясно с визията, както и със собствените си задачи по пътя към реализирането ѝ.

Комуникацията обаче никога не е едностранна и умението просто да обясняваш не е достатъчно. Точно обратното, в курсове по мениджмънт ще видите, че комуникацията ви трябва да бъде отворена към обратната връзка от служителите. Да залагате на ежедневни разговори с екипа, на търсене и своевременно разрешаване на евентуалните проблеми, които възникват в работния процес и в междуличностните отношения – това ще е успешната стратегия, която ще усвоите в курсове по мениджмънт.

За да сте специалисти в комуникацията след курсове по мениджмънт, трябва да се научите да разбирате хората срещу себе си. В НЛП курсове по мениджмънт ще научите техники за разпознаване и управление на комуникацията с различни типове хора, което ще ви помогне да постигнете още по-ефективно управление на екипите си.

Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност

И без курсове по мениджмънт знаете, че целта ви е да изпълнявате поставените задачи и да управлявате хора, за да се постигнете целите. Ето защо истинските специалисти след обучение в курсове по мениджмънт са хладнокръвни и спокойни и умеят да насочват и използват емоциите си, вместо да бъдат завладявани от тях. За да успее да направи това, всеки мениджър има нужда от висока емоционална интелигентност.

Курсове по мениджмънт 4 - най-добро качество
Курсове по мениджмънт – ефективна методология

Емоционалната интелигентност, а разлика от интелектуалната, може да бъде развивана и да работи във ваша полза – точно това ще научите в курсове по мениджмънт. Тя се отнася не само до осъзнаването на собствените емоции, но и до разбирането на хората наоколо, а в курсове по мениджмънт ще научите колко важно е това, за да можете да управлявате правилно цялата енергия в екипа.

Методите на НЛП, които ще научите в НЛП курсове по мениджмънт, са построени до голяма степен именно върху разбирането на хората. Обучението в НЛП курсове по мениджмънт ще ви помогне да повишите своята емоционална интелигентност, като по този начин ще ви направи по-добри в управлението на екипи.


Как да постигнете по-качествен мениджмънт чрез курсове по мениджмънт

НЛП и курсове по мениджмънт

Курсове по мениджмънт – за страстта в работата

Курсове по мениджмънт и комуникация

Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност