clock Работно време: 9:00 до 18:00

Вашият избор

Ефективна комуникация и преговори

10:00 - 17:00 | 2 дни

За някои предизвикателно, сложно, и често пъти плашещо, преговарянето е ключово умение за всеки добър мениджър. Този модул ще Ви даде различни техники, които ще Ви превърнат в по-успешен преговарящ във всяка ситуация, която Ви предстои. Ще научите да управлявате собствените си емоции, тези на опонентите си и забележително ще подобрите своя стил на преговаряне.


Какво включва Ефективната комуникация?

Основи на ефективната комуникация

Дефиниране на комуникация

Преодоляване на пречки

Комуникация на работното място

Планиране на комуникационен подход

Унисон в комуникацията

Използване на различни комуникационни канали

Нетуъркинг

Устна и писмена комуникация

Планиране на презентация

Съдържание и изготвяне на презентация

Повишаване на самочувствието

Изнасяне на презентация

Сторителинг

Писмена бизнес комуникация

Писане на отчети

Комуникация с екипа

Изслушване на екипа

Четене на невербални сигнали

Провеждане на срещи и оперативки

Убеждаваща комуникация

Управление на конфликти

Външна комуникация

Продаване

Комуникация с различни държави и култури

Комуникация чрез социалните медии

Планиране и провеждане на онлайн срещи

Комуникация в кризисни ситуации

Подкрепяне на корпоративен бранд

Какво включва Преговарянето?

Подготовка за преговори

Принципи на преговорите

Разбиране на дилемите в преговорите

360 градусова подготовка

Изграждане на стратегия и структура

Настройка на стила

Дефиниране на стилове на преговори

Дефиниране на интерес в преговорите

Вербални, паравербални и невербални техники

Създаване на уин-уин предложения

Изграждане на взаимоотношения

Изграждане на взаимно доверие

Етика в преговорите

Провеждане на преговори

Силово преговаряне

Правене на оферти и контра-оферти

Убедителност и настоятелност

Управление на безисходни ситуации

Предотвратяване на капани при вземане на решения

Управление на емоциите

Справяне с конкурентни предложения

Затваряне на сделка

Доизграждане на екипни умения

Преговаряне ато еккип

Справяне с различни участващи страни

Международни преговори

Използване на екипен коучинг

Работа с ментори

Търговска Академия с Явор Арнаудов

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Мениджърска академия: Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Мениджърска академия: Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Shopping cart0
Няма продукти в количката