УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО И КОУЧИНГ НА ЕКИПИ - МАСТЪР КЛАС

Управление на представянето и коучинг на екипи

Модул 

Развитието на личния потенциал лежи върху комбинация от креативност и самочувствие, и зависи от добрите Ви комуникационни умения. В този модул ще получите инструменти за разбиране на себе си, за да научите как да използвате силните си страни и да преодолявате трудностите. Този модул завършва с работен казус.

  •  

Разгледайте статиите ни и за комуникация

Какво включва обучението?

Мениджърът като централна фигура в процеса на управление:

Видове мениджъри

Знания и умения, които трябва да притежава мениджъра

Мениджърски роли

Качества на мениджъра

Стил на ръководство

Мениджърски нагласи и поведения

Емоционална интелигентност през призмата на мениджъра

Подготовка за изграждане на екип

Процес на изграждане на екип

Модели за изграждане на екип

Мотиватори на различните нива в компанията

Модел на личността

Метапрограми

Неврологични Нива

НЛП лингвистични модели за въздействие и харизма

Модели за вземане на решения

Познаване на себе си:

Поглед отвън

Поставяне на лични цели

Анализ на силни и слаби страни

Изграждане на личен бранд

Планиране на бъдещо развитие

Подобряване на собствените умения:

Управление на времето

Участие и водене на срещи

Справяне с трудни участници

Увеличаване на ефективността:

Възприемане на информация

Увеличаване на креативността

Повишаване на самочувствието

Вземане на решения

Казване на „не“

Ефективно слушане

Коучинг и мениджмънт:

Коучинг за целеполагане

Коучинг на екип

Коучинг на представянето

Управление на представянето и коучинг на екипи

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Мениджърска академия: Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Релевантни статии:

Препоръчани книги:

Управление на екипи

Правилното управление на екипи е изключително важно за развитието на всяка компания. То обаче зависи изключително много от уменията и познанията на мениджърите.

Вижте повече

Изкуството на управление на екипи винаги е търпяло развитие, но напоследък изглежда задачите пред мениджърите стават все по-трудни. Нещо повече, само в последните няколко години нещата се променят още по-бързо и драматично, отколкото когато и да било в миналите десетилетия. А изискванията към хората, които се занимават с управление на екипи, са по-големи и по-сложни от всякога.

Добрата новина е, че уменията за управление на екипи могат да бъдат подобрени и да доведат до осезаемо  по-добро развитие на бизнеса. Един от най-лесните и ефективни начини да развиете своите способности за управление на екипи е да използвате техниките на НЛП.

Защо да използвате НЛП за управление на екипи

Управление на екипи 1
Управление на екипи – НЛП техники за комуникация

Казано най-просто, НЛП (съкратено от невролингвистично програмиране) изследва връзките между начина, по който мислим (невро), комуникирирането (лингвистично) и нашите модели на емоции и поведение (програми).

С практикуването на специфични НЛП техники за комуникация и взаимодействие с хората методите ви за управление на екипи могат да станат по-смислени и по-успешни.

Пред майсторите в управление на екипи има две основни предизвикателства:

  1. Управление на екипи с хора, които имат силни характери.
  2. Управление на екипи с хора, които са силни индивидуалисти и не умеят да работят заедно с останалите.

Чрез изучаване на себе си и другите, както и чрез контрола върху себе си, един специалист в управление на екипи може да възприеме по-успешни начини на мислене, общуване и поведение. Включването на НЛП в живота ви ще ви даде възможност да развиете уменията, нагласите и поведенческата гъвкавост, за да се представяте по-добре при управление на екипи и да реагирате по-адекватно в различни ситуации, особено когато са свързани с многофункционалност, отговорности, сложни взаимоотношения, работа под стрес и в екип. Тези умения са изключително важни при управление на екипи и ще ви помогнат да се справяте по-добре със задачите си по много различни начини. Ето някои от резултатите, които можете да очаквате след обучение по НЛП управление на екипи.

Защо НЛП ще ви позволи да подобрите уменията си за управление на екипи

Управление на екипи 2
Подобрете уменията си за управление на екипи

НЛП обръща специално внимание на хората, като търси причините за тяхното поведение и настроения. Такова дълбоко познаване на психиката е изключително важно за правилното управление на екипи. Ето кои постулати на НЛП ще ви помогнат да станете по-добри в практическото управление на екипи.

НЛП учи, че разбирането на хората за света и техните възгледи за поведение, ценности и норми се формират от общността, възпитанието, образованието и културата, в която живеят. Разбирането и осъзнаването на това може да ви позволи да се справите с поведението на другите, дори когато изглежда несъвместимо с вашите цели и идеи при управление на екипи.

Отделянето на време за обмисляне на поведението на човек и мотивите зад него може да бъде много ефективен начин да се справите с някого, когото намирате за „труден“ в ежедневното управление на екипи. Неприятното поведение, с което се сблъсквате при управление на екипи, може да е резултат от желание за нещо напълно несвързано с настоящата ситуация или може да има дълбоки причини, които е трудно да разпознаете веднага. Разглеждането на ситуациите с това разбиране ще ви позволи да отстъпите назад и да разгледате ситуацията обективно, без емоционална и инстинктивна реакция, и често може да ви позволи да разрешавате сложните ситуации при управление на екипи много по-лесно и с по-голям ефект.

Когато се справяте с „лошо“ поведение при управление на екипи, НЛП обучението ще ви припомни, че можете да използвате езика си правилно, като не критикувате човека, а по-скоро поведението, което той е демонстрирал. Така ще постигнете много по-ефективно управление на екипи.

Управление на екипи – състезание и оцеляване на пазара

Управление на екипи 3
Управление на екипи с меки умения

Трудно е да се поддържа конкурентното предимство на бранда при днешния пазар. В резултат на това много компании развиват защитна реакция, при която персоналът, обучението, развойната дейност или други бюджети се намаляват, производството се мести по света или служителите са принудени да вършат повече дейности за по-малко време. Това поставя новото управление на екипи пред изключително трудни задачи.

Такива мерки водят до това, че добрите служители напускат и преминават към компании, в които има по-добро управление на екипи, които гледат по-напред и се справят проактивно с трудностите на съвременния свят.

Това, което характеризира тези проактивни компании, не е колко добри са в намаляването на разходите, а колко са добри в уменията си за управление на екипи и в отношението към хората си; в способността им да създават среда, в която хората са щастливи да дадат най-доброто от себе си.

НЛП ще ви научи да разпознавате нуждите на хората и да им помагате да поддържат висока мотивация и добра работна среда. Това ще повиши значително уменията ви за управление на екипи и ще изведе компанията ви едни гърди пред другите.

Управление на екипи с меки умения

Меките умения, които са необходими на днешните мениджъри за добро управление на екипи, трябва да могат да мотивират, а не да принуждават хората да вършат добре работата си.

Най-добрите специалисти в управление на екипи могат да правят това, дори когато хората имат по-малко сигурност на работното си място, когато имат увеличено работно натоварване или когато преживяват почти непрекъснати промени в задълженията си – нещо, което повечето хора намират за изключително стресиращо.

Как НЛП развива меките умения за управление на екипи

Управление на екипи 4
Добро управление на екипи

Методите на НЛП ще ви помогнат да развиете меките си умения за управление на екипи, за да осигурите най-доброто на служителите и компанията си.

НЛП се смята за едно от най-добрите налични познания за уменията на хората, което го прави перфектно за развитие на уменията за управление на екипи. Това повдига въпроса как най-добре да използвате НЛП, за да станете по-добри във фините умения за управление на екипи.

Със сигурност много съвети и идеи за НЛП управление на екипи могат да бъдат взети от книги и уебсайтове. Недостатъкът на ученето по този начин е, че НЛП се третира и научава като интелектуален процес, а не като поведенческо умение.

За да изградите реални умения чрез НЛП, най-добре е да участвате в специален клас за НЛП управление на екипи. В нашия курс ще получите много практически сесии, за да се гарантира, че новите ви умения за управление на екипи са наистина усвоени и функциониращи, вместо да останат като интелектуални познания без реален резултат.

Защо да използвате НЛП за управление на екипи

Защо НЛП ще ви позволи да подобрите уменията си за управление на екипи

Управление на екипи – състезание и оцеляване на пазара

Управление на екипи с меки умения

Как НЛП развива меките умения за управление на екипи

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Продължителност:

3 дни

Дати:

София 05-07 юни 2024

Час на провеждане:

10:00 – 17:00

580.00 лв. 680.00 лв.

Изчистване