Лидерски стратегии за управление на процеси и хора

Лидер се ражда. Лидер се изгражда. Вродените и придобити качества оформят лидера на новото време. „Лидерски стратегии за управление на процеси и хора “ е преживяване, което развива вродените качества на лидера, чрез специална проект – ориентирана система. Лидерът изследва минало, настояще и бъдеще, комбинира среда, екип, възможности, ген, подход, интелект, темперамент, дарба, способности, умения, вярвания, превръща хората в безценен ресурс.

Този тренинг коренно ще промени представата Ви за начина на управление. В „Лидерски стратегии за управление на процеси и хора “ се срещат лидерски модели, невро-лингвистично програмиране, когнитивна наука, НЛП коучинг техники, организационен дизайн, спираловидни динамики и когнитивни меметики, за да развият връзката Среда-Мислене-Лидерство!

Защото лидерството е изкуство, а изкуството – наука!

За кого е подходящо обучението?

Обучението е предназначено за настоящи и бъдещи лидери, желаещи да умножат проектите и последователите си.

Защо да се запишете?

За да получите автентичен, детайлен и смислен системен подход в изграждане на синергии между мисъл, програма, вярване, хармония, индивид, екип, среда.

Този курс ще промени отношението Ви спрямо хората, както и тяхното към Вас. Ако сте готови за това предизвикателство, ние ви очакваме!

Лидерски стратегии за управление на процеси и хора

Вашият НЛП Треньор

Лора Арнаудова

Създателят на Българска Коучинг Академия, Лора Арнаудова, е единственият НЛП коучинг треньор на Обществото по НЛП за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб.

Модул

Въведение в системите, управляващи човека

Лидерски стратегии за управление на процеси и хора
 • Как си влияят среда и мисъл
 • Тема и схема на мислене
 • Ситуация, емоция, реакция
 • Визии за света и поведенчески реакции
 • Анализ на системите, управляващи автоматично човешкото поведение
  • Тест за когнитивни меметики
 • Външни и вътрешни условия за промяна, развитие и влияние (предимства и пречки в екипа)
 • Работна симулация (как процесите и членовете на екипа си взаимодействат за постигане на максимален резултат)

Модул

Характеристики на отделните МЕМИ

 • Модели за вземане на решения
 • Модели за организация на екип
 • Модели за обучаване
 • Модели за отпускане и почивка
Лидерски стратегии за управление на процеси и хора

Модул

Лидерство

Лидерски стратегии за управление на процеси и хора
 • Модели на лидерство 
 • Лидерски пакети на отделните Когнитивни МЕМИ
 • Модели на комуникация
 • Модели на управление
 • Изграждане на работещи модели на поведение

Модул

НЛП за връзка между индивид, екип, цели, резултати

 • НЛП и Когнитивни МЕМИ в екипа и „седемте смъртни гряха“
  • Рационални предизвикателства
  • Емоционални предизвикателства
 • Премахване на емоционални задръжки 
 • Морал и мотивация
Лидерски стратегии за управление на процеси и хора

Лидерството на новото време започва с "Лидерски стратегии за управление на процеси и хора "

Релевантни статии:

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Час на провеждане:

10:00 – 17:00 ч.

Продължителност:

4 дни

1,045.00 лв. 1,080.00 лв.

Изчистване