НЛП в продажбите-Мастър клас

Изучете и упражнете висшия пилотаж в продажбите с техниките от Невро-лингвистично програмиране – доказано най-успешната методология в комуникация с потенциални клиенти и поддържане на взаимоотношения с настоящи такива. Превърнете се в търсени и желани бизнес партньори.

Подготовка за продажба

 • Търговски нагласи и поведения
  • Убеждаване и въздействие
  • Гъвкавост на комуникацията
  • Видове клиенти и начини за взаимодействие с всеки един от тях

Синхронизиране на посланието

 • Мотиватори
 • Ментално картотекиране
 • Планиране на отношение към клиента
 • Репрезентационни системи
 • Сетивна проницателност – за „четене на сигналите“ на събеседника
 • Очни канали за достъп до събеседника
 • Напасване, рапорт, водене
 • Вербално напасване при разговор по телефона
 • Напасване в писмена кореспонденция
 • Етапи при вземане на решение за покупка
 • Аргументиране в различните фази на продажбата
 • НЛП лингвистични модели за представяне на продукт или услуга

Работа с възражения

 • НЛП лингивистични модели:
  • Модел за задаване на въпроси
  • Прерамкиране – модел за успешно оборване на възражения
  • Търговски език за лесно водене на събеседника
  • Предизвикване на търсени от търговеца възражения
  • Ловкости на езика за създаване на мощни внушения

Приключване на продажбата

 • Предизвикване на състояние за желание за покупка
 • Котви
 • Извличане на прецизност
 • Техники за приключване на продажбата
 • НЛП лингвистични техники за комфортно затваряне на продажбата
 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите

  Ролеви игри и реални работни казуси

НЛП в продажбите - Мастър клас

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Релевантни статии:

Препоръчани книги:

Убеждаване и въздействие

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Час на провеждане:

10:00-17:00 ч.

Продължителност:

2 дни

520.00 лв. 570.00 лв.

Изчистване